d.arxiv.edu.uz — Diplom bazasi

Ушбу маълумот тизими Ўзбекистон Республикаси таълим бошқарув сферасида катта янгиланишни аниқлаш яроқлироқ тайёрлайди. Диплом базаси ва таълим ҳужжатларини тез тақсимлаш тизимини ишга тушириш бир нечта муҳим фойдаланишлар келтиради:

d.arxiv.edu.uz — Diplom bazasi

  1. Маълумотнинг саҳифа қилиш эффективлиги: Рақамли диплом базасидан фойдаланиш орқали ташкилотлар таълим дастурлари, ўқув режалари ва берилган дипломлар ҳақида маълумотни эффектив бошқаришади. Бу маълумотларда хатоликларнинг ва искажаларнинг эса камайиши мумкин.
  2. Дубликатларнинг тез бериши: Электрон дубликатларни бериш тизими таълим ҳужжатларини тез тақсимлаш процессини тезлаштиради. Талаба овқат ичиш киришим ташкилотларга ўзини бошқариш билан шу жойда электрон ҳужжатларни тез олаб туради.
  3. Прозрачликни ошириш: Давлат диплом базаси таълим тизимида прозрачликни оширишга катта ўсиш келтиради. Иш берувчилари, таълим муассасалари ва бошқа мақсадга мос захиралар андишага документларнинг ва кандидатларнинг маълумотларини осонлик билан текшириш имкониятига эга бўлади.
  4. Таълим тизимига ишончини ошириш: Таълим маълумотларининг шафқатли ва меъёрлилигини таъминлашда маълумотларнинг очиқлиги ва дастурлилиги ишончини оширади. Иш берувчилар ва талабалар тақдим этилган документларнинг дастурийлигига ишончли бўлади.
  5. Талабалар ва иш берувчилар учун мувофиқлик: Электрон дубликатларни бериш тизими талабаларга ва иш берувчиларга ҳамкорликда уқув кўриб чиқиш ва таълимни тасдиқлаш процессини осонлаштиради. Бу бюрократик процедураларни камайтириш ва таълимни тасдиқлаш усулларини осонлаштиришда муносиб муавинликни таъминлашга ёрдам беради.
  6. Бошқарув қарорларини дастгирлаш: Диплом базасида ухланган маълумотлар таълим соҳасида таҳлил ва бошқарув қарорларини олишда ишлатилиши мумкин. Бу таълим муассасаларига иш рыноги талабларига иқтидорли таълим дастурларини таъминлаш имконияти беради.

Ushbu ma’lumot tizimi O’zbekiston Respublikasi ta’lim boshqaruvi sohasida katta yangilanishni aniqlash yaroqliroq tayyorlaydi. Diplom bazasi va ta’lim hujjatlari tez taqsimlash tizimini ishga tushirish bir nechta muhim foydalanishlar keltiradi:

Ma’lumotning sahifa qilish effektivligi: Raqamli diplom bazasidan foydalanish orqali tashkilotlar ta’lim dasturlari, o’quv rejalar va berilgan diplomlar haqida ma’lumotni effektiv boshqarishadi. Bu ma’lumotlarda xatoliklarning va iskazhoning esa kamayishi mumkin.

Dublikatlarning tez berishi: Elektron dublikatlarni berish tizimi ta’lim hujjatlari tez taqsimlash jarayonini tezlashtiradi. Talaba o’qat ichish kirishim tashkilotlarga o’zini boshqarish bilan shu joyda elektron hujjatlarni tez olab turadi.

Prozraçlikni oshirish: Davlat diplom bazasi ta’lim tizimida prozraçlikni oshirishga katta o’sish keltiradi. Ish beruvchilari, ta’lim muassasalari va boshqa maqsadga mos zahiralarga dokumentlarning va kandidatların ma’lumotlarini osonlik bilan tekshirish imkoniyati ga ega bo’ladi.

Ta’lim tizimiga ishonchini oshirish: Ta’lim ma’lumotlarining shaфqatli va me’yoriililigini ta’minlashda ma’lumotlarining ochiqligi va dasturliligining ishonchini oshiradi. Ish beruvchilar va talabalar taqdim etilgan dokumentlarning dasturiyiligiga ishonchli bo’ladi.

Talabalar va ish beruvchilar uchun muvofiqlik: Elektron dublikatlarni berish tizimi talabalar ga va ish beruvchilarga hamkorlikda o’qub chiqish va ta’limni tasdiqlash jarayonini osonlashtiradi. Bu byurokratik protseduralarni kamaytirish va ta’limni tasdiqlash usullarini osonlashtirishda munosib muaviniqlikni ta’minlash ga yordam beradi.

Boshqaruv qarorlarini dastgirlash: Diplom bazasida uxlangan ma’lumotlar ta’lim sohasida tahlil va boshqaruv qarorlarini olishda ishlatilishi mumkin. Bu ta’lim muassasalariga ish rynogi talablari ga iqtidorli ta’lim dasturlarini ta’minlash imkoniyati beradi.

Ushbu tizim, shuningdek, ta’lim tizimini modernizatsiyalash va ta’lim hujjatlari ni olib borishga tegishli ishtak muvofiq va sodda ma’lumot bering imkoniyatini ta’minlaydi.

Ushbu modul orqali xodimlarning diplomlari bo’yicha ma’lumotlar, ularning seriyasi va nomeri, baland ta’lim muassasasinin ismi, mutaxassisligi, berilgan sana va boshqa ma’lumotlar, D-ARXIV.EDU.UZ platformasining «Yuqori va o’rta mahsus ta’lim vazirligi» bo’limida ma’lum bo’ladi.

Bu, barcha byudjet tashkilotlari xodimlarining diplom ma’lumotlarini avtomatlashtirish imkonini yaratishga imkon beradi. Byudjet tashkilotlari bо’xgalterlari ushbu ma’lumotlarni davlat byudjetiga kirib, tasdiqlash uchun avval belgilangan dasturga kirib qo’yish zarur. Ushbu ma’lumotlar osonlik bilan kirib qo’yishdan keyin, har bir xodimning ta’lim darajasi va mutaxassisligiga bog’liq har oylik ishlov to’lovi qilinish

Добавить комментарий

Adblock detector